This project is read-only.

Project Description

Prosjekt for utarbeidelse av spesifikasjoner for grensesnitt som muliggjør synkronisering av datalager med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer og systemløsninger.

http://www.geosynkronisering.no/

Last edited Sep 7, 2012 at 10:17 AM by torkjetil, version 2